Zaparzamy na kurs operatora wózków widłowych.

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe?
Oferujemy fachowe przygotowanie na stanowisko operatora wózka widłowego. W ramach kursu gwarantujemy profesjonalne szkolenie w dogodnych terminach dla klienta. Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz przykładowe pytania testowe – co gwarantuje sukces na egzaminie.

Po kursie załatwiamy wszelkie formalności egzaminacyjne w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Tematyka szkolenia kandydatów na kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych obejmuje pełny zakres zagadnień związanych z obowiązującymi przepisami i instrukcji eksploatacyjnych, budową i funkcjonowaniem zespołów, elementów i urządzeń zabezpieczających, wyposażenia mechanicznego, hydraulicznego i elektrycznego wózków jak również obowiązki kierowcy wpływające na zachowanie bezpieczeństwa pracy. Szkolenie dotyczy również wymianę butli gazowej w wózkach.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne:

– Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna.
– Typy stosowanych wózków jezdniowych.
– Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych.
– Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków.
– Podstawy ładunkoznawstwa.
– Przepisy BHP i PPOŻ.
– Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz zapoznanie z zasadami ich przechowywania.

Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym odbywa się wg harmonogramu spotkań ustalonego z instruktorem.

Po ukończeniu szkolenia, kandydat otrzymuje zaświadczenie, które obowiązuje na terenie całej Polski.
Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia w języku angielskim lub niemieckim.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego nie jest obowiązkowy.

Dla osób zainteresowanych egzaminem państwowym załatwimy formalności egzaminacyjne, zorganizujemy egzamin państwowy na naszym wózku widłowym oraz przekażemy przykładowe pytania egzaminacyjne.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik uzyskuje bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

Do kogo skierowane?
Uczniowie szkół zawodowych, pracownicy magazynów, hurtowni i innych zakładów pracy wykorzystujących wózki podnośnikowe, wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Minimalne warunki przyjęcia na kurs:
– wiek: 18 lat, wykształcenie min. podstawowe

Rozpoczęcie kursu w każdy poniedziałek.
Zapisy w biurze przy ADRES w godz. 8.00 – 19.00, w soboty w godz. 8.00-14.00
telefonicznie pod numerem: 513-687-367
e-mail: biuro@krakkursy.pl,